Behalve de jaarlijks terugkerende ‘vaste’ cursussen worden er ook, op vraag van geïnteresseerde zorgverstrekkers, ad-hocopleidingen samengesteld. 
 
Voorbeeld ad-hocopleidingen zijn:


Voor meer informatie en prijsafspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat: elizabeth.bosselaers@cebam.be.