De volgende sites geven u toegang tot interessante basisbegrippen en -publicaties over EBM.
 

Nederlandstalige sites

 
Omgaan met medische literatuur
 
Auteur: Dr. Jan Van Schoenbeek, ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding), België
Omschrijving: Didactische handleiding bij het zoeken naar valide en bruikbare informatie: kritische benadering van literatuur op vlak van methodologische en klinische relevantie; praktisch bruikbare en systematische zoekstrategie
 
 
Auteur: Geneesmiddelenbulletin, Nederland
Omschrijving: Basispublicatie met omschrijving en praktische toepasbaarheid van EBM in de dagelijkse praktijk.
 
 

Franstalige sites

 
Introductie in ‘Evidence Based Medicine’
 
Auteur: Bibliotheek Faculteit Geneeskunde, Universiteit Luik, België
Omschrijving: Gedetailleerd didactisch materiaal
 
 
Auteur: Bibliotheek Faculteit Geneeskunde, Universiteit Luik, België
Omschrijving: Kort overzicht van de toepasbaarheid van de EBM-principes in de dagelijkse praktijk (Delvenne C, Pasleau F. 'Comment résoudre en pratique un problème diagnostique ou thérapeutique en suivant une démarche EBM?' Rev Med Liege 2000;55(4):226-32)
 
 
Auteur: Faculteit Geneeskunde Lyon, Frankrijk
Omschrijving: Nuttige handleiding voor lectuur en kritische beoordeling van klinische studies en meta-analyses, met nadruk op de relevantie voor de dagelijkse praktijk.
 

Engelstalige sites

 
 
Auteur: Centres for Health Evidence, Canada
Omschrijving: Gratis toegang tot integrale tekst met basisprincipes van EBM (JAMA. 1992 Nov 4;268(17):2420-5))
 
'Users' Guides to the medical literature' (JAMA)
 
Auteur: Centres for Health Evidence, Canada
Omschrijving: Gratis toegang tot de in de JAMA gepubliceerde reeks ‘Users’ guides to the Medical Literature’ (reeks artikelen verschenen in de JAMA vanaf 1993)
 
 
Auteur: Children's Hospital, Boston, USA
Omschrijving: Clinical Epidemiology for Effective Clinical Practice: online handboek
 
 
Auteur: Evidence-Based Medicine Center, NHS Research and Development, Oxford, UK
Omschrijving: Verklarende woordenlijst over EBM
 
EBM-cursussen (handleiding)
 
Auteur: Children's Hospital, Boston, USA
Omschrijving: Clinical Epidemiology for Effective Clinical Practice: online tutorial
 
 
Auteur: Dr. Trish Greenhalgh
Omschrijving: Compilatie van de reeks artikelen over kritisch lezen, verschenen in de BMJ.