Evidence Linker

De CEBAM Evidence Linker is een apart onderdeel van de CDLH, specifiek voor huisartsen.

Het is een elektronisch dossierondersteunend systeem, bereikbaar vanuit uw Elektronisch Medisch Patiëntendossier, dat u online de relevante klinische richtlijnen aanbiedt tijdens de consultatie.
Hierbij wordt uw diagnose (gecodeerd in ICPC2) automatisch gekoppeld aan de betreffende richtlijn van Domus Medica, EBM Guidelines, Nederlands Huisartsen Genootschap, BAPCOC of Cochrane Systematic Review. De juiste informatie op het juiste moment.

Geen tijdsinvestering meer in het zoeken van richtlijnen!

Wenst u hierover meer informatie als producent van een medisch softwarepakket, mail dan naar info@cebam.be
Wenst u hierover meer informatie als gebruiker van een medische softwarepakket, raadpleeg dan uw softwareleverancier.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »