Ad-hocopleidingen

Behalve de jaarlijks terugkerende ‘vaste’ cursussen worden er ook, op vraag van geïnteresseerde zorgverstrekkers, ad-hocopleidingen samengesteld.

Voorbeeld ad-hocopleidingen zijn:

Voor meer informatie, prijzen en inschrijvingen kunt u contact opnemen met het secretariaat: katrien.willemsens@cebam.be​

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »