EBM in de klinische praktijk

Doelgroep
Gezondheidswerkers uit alle sectoren die zich willen bekwamen in Evidence-Based Practice, evenals beleidsmakers op het terrein van de gezondheidszorg. Deelnemers leren kritisch omgaan met wetenschappelijke literatuur en worden gestimuleerd om hun klinische ervaring met deze 'evidence' te integreren.

Inhoud
De vijf stappen van Evidence-Based Medicine (EBM):

  1. een beantwoordbare klinische vraag formuleren;
  2. goede literatuur zoeken;
  3. deze kritisch beoordelen;
  4. de resultaten interpreteren;
  5. deze toepassen in de praktijk.
Deze vijf stappen worden ook toegepast met betrekking tot systematische reviews. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de vertaalslag van evidence naar toepassing in de klinische praktijk of richtlijn.

Doel
Zorgverleners de belangrijkste aspecten van EBM bijbrengen en hen leren hoe EBM toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Na afloop is de deelnemer in staat tot:

  1. het opstellen van een beantwoordbare vraag voor klinische problemen op het gebied van diagnostiek, therapie, prognose, bijwerkingen en etiologie;
  2. het identificeren van de meest geschikte literatuur om dergelijke vragen te beantwoorden;
  3. het kritisch beoordelen van de methodologische kwaliteit van de gevonden literatuur;
  4. het interpreteren van de resultaten en de toepassing ervan in de klinische praktijk of een richtlijn.

Beginvereisten
Behalve een opleiding (zie 'doelgroep') zijn er geen beginvereisten. Ervaring in het beoordelen van literatuur en kennis van epidemiologie en biostatistiek is een voordeel, maar geen noodzaak.

Opzet
Alle onderwerpen worden eerst in plenaire sessies besproken en vervolgens in een workshop in kleine groep uitgediept aan de hand van een praktische voorbeeld.
De deelnemers kunnen onder begeleiding oefenen in het zoeken naar relevante literatuur. Gastdocenten bespreken de toepassing van EBM in de praktijk en richtlijnontwikkeling.​

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »