EBM terugkomdagen

Doelgroep
Deze tweedaagse cursus richt zich tot cursisten die eerder deelnamen aan een driedaagse opleiding EBM georganiseerd door CEBAM: gezondheidswerkers uit alle sectoren, beleidsmakers in de gezondheidszorg en studenten die een proefschrift, systematische review of Evidence-Based richtlijn in het kader van een masteropleiding moeten uitwerken.

Inhoud
Tijdens de eerste dag worden de vijf basisstappen van Evidence-Based Medicine (EBM) opgefrist.

  1. een beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren;
  2. het zoeken van de juiste literatuur aan de hand van een goede zoekstrategie;
  3. het kritisch beoordelen van de gevonden literatuurgegevens;
  4. het interpreteren van de betrouwbare en kritisch beoordeelde evidence;
  5. het toepassen in de praktijk.
Tijdens de tweede dag wordt dieper ingegaan op onderwerpen die door de cursisten van eerdere driedaagse EBM-vormingen werden aangebracht. Na iedere driedaagse cursus gebeurt een bevraging van te behandelen onderwerpen waaruit een representatieve selectie wordt gemaakt.

Doel
Het heropfrissen van de basisstappen van EBM in de praktijk met de bedoeling om eerder verworven vaardigheden te blijven onderhouden.
Het dieper ingaan op onderwerpen die in een driedaagse opleiding enkel algemeen of niet werden behandeld: bijvoorbeeld statistiek voor niet-statistici, meta-analyse van observationeel onderzoek, kwalitatief onderzoek, richtlijnen…

Beginvereisten
Deelname aan een vroegere driedaagse EBM-vorming is een vereiste om zich voor deze cursus te kunnen inschrijven.

Opzet
Alle onderwerpen worden vooraf door gastdocenten in plenaire sessies besproken. Vervolgens worden workshops gehouden waarbij praktijkvoorbeelden rond de behandelde theorie in kleine groep worden uitgediept. De deelnemers mogen elk minstens 1, maximum 2 praktijkonderwerpen zelf aanbrengen bij de inschrijving voor de terugkomdag. Er wordt tijdens de workshops beoogd minstens 1 onderwerp van iedere cursist te behandelen, wat de interactiviteit van deze terugkomdag aanzienlijk bevordert.
Er wordt gestreefd om de cursisten onder begeleiding te laten oefenen in het zoeken naar relevante literatuur of te laten werken met RevMan-software, zowel voor Cochrane als voor niet-Cochrane systematische reviews.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »