Workshop 'Zoeken naar literatuur: van PICO tot zoekresultaat'

Doelgroep
Gezondheidswerkers uit alle sectoren die zich willen bekwamen in het zoeken naar literatuur ten behoeve van evidence-based practice.

Inhoud
Een klinische vraag wordt in een PICO-formaat geformuleerd, waarna deze PICO wordt omgezet in een zoekstrategie. Er wordt gezocht naar systematische reviews. Indien deze niet beschikbaar zijn, wordt gezocht naar andere studies. Tijdens een computerpracticum, gebruikmakend van de Cochrane Library en Pubmed, worden de vaardigheden getraind.

Doel
Leren waar en hoe te zoeken naar het beste antwoord op een klinische vraag. Na afloop is de deelnemer in staat tot:

  • het opstellen van een beantwoordbare vraag voor een klinisch probleem;
  • het identificeren van geschikte literatuur om dergelijke vragen te beantwoorden (met behulp van de Cochrane Library en Pubmed).

Beginvereisten
Behalve een opleiding (zie 'doelgroep') zijn er geen beginvereisten.

Opzet
Het zelf leren zoeken van literatuur.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »