Meer weten over EBM

De volgende sites geven u toegang tot interessante basisbegrippen en -publicaties over EBM.

Nederlandstalige sites

Omgaan met medische literatuur
Auteur: Dr. Jan Van Schoenbeek, ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding), België
Omschrijving: Didactische handleiding bij het zoeken naar valide en bruikbare informatie: kritische benadering van literatuur op vlak van methodologische en klinische relevantie; praktisch bruikbare en systematische zoekstrategie

Evidence-Based Medicine: Betekenis voor de farmacotherapie
Auteur: Geneesmiddelenbulletin, Nederland
Omschrijving: Basispublicatie met omschrijving en praktische toepasbaarheid van EBM in de dagelijkse praktijk.

Franstalige sites

Introductie in ‘Evidence Based Medicine’
Auteur: Bibliotheek Faculteit Geneeskunde, Universiteit Luik, België
Omschrijving: Gedetailleerd didactisch materiaal

'Comment résoudre en pratique un problème diagnostique ou thérapeutique en suivant une démarche EBM?’
Auteur: Bibliotheek Faculteit Geneeskunde, Universiteit Luik, België
Omschrijving: Kort overzicht van de toepasbaarheid van de EBM-principes in de dagelijkse praktijk (Delvenne C, Pasleau F. 'Comment résoudre en pratique un problème diagnostique ou thérapeutique en suivant une démarche EBM?' Rev Med Liege 2000;55(4):226-32)

Kritische lectuur van artikels (Lyon)
Auteur: Faculteit Geneeskunde Lyon, Frankrijk
Omschrijving: Nuttige handleiding voor lectuur en kritische beoordeling van klinische studies en meta-analyses, met nadruk op de relevantie voor de dagelijkse praktijk.

Engelstalige sites

Evidence-Based Medicine: how to practise and teach EBM
Auteur: Centres for Health Evidence, Canada
Omschrijving: Gratis toegang tot integrale tekst met basisprincipes van EBM (JAMA. 1992 Nov 4;268(17):2420-5))

'Users' Guides to the medical literature' (JAMA)
Auteur: Centres for Health Evidence, Canada
Omschrijving: Gratis toegang tot de in de JAMA gepubliceerde reeks ‘Users’ guides to the Medical Literature’ (reeks artikelen verschenen in de JAMA vanaf 1993)

Basisstatistiek voor clinici
Auteur: Children's Hospital, Boston, USA
Omschrijving: Clinical Epidemiology for Effective Clinical Practice: online handboek

EBM-terminologie
Auteur: Evidence-Based Medicine Center, NHS Research and Development, Oxford, UK
Omschrijving: Verklarende woordenlijst over EBM

EBM-cursussen (handleiding)
Auteur: Children's Hospital, Boston, USA
Omschrijving: Clinical Epidemiology for Effective Clinical Practice: online tutorial

'How to read a paper'
Auteur: Dr. Trish Greenhalgh
Omschrijving: Compilatie van de reeks artikelen over kritisch lezen, verschenen in de BMJ.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »