Systematische Reviews

Cochrane systematische reviews bieden aan professionele gezondheidswerkers en beleidsmakers op een snelle, methodologisch transparante en adequate manier toegang tot de best beschikbare evidentie over de effectiviteit van interventies. De resultaten worden zowel numeriek als grafisch voorgesteld.

De Cochrane Database of Systematic Reviews is een van de beschikbare databanken van de Cochrane Library.
De toegang tot de abstracts is gratis. Toegang tot volledige tekst kan via de Cebam Digital Library of Health.

Klik hier voor meer informatie over de Cochraneactiviteiten van CEBAM.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »