Welkom

CEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.
De werking van CEBAM steunt op vier pijlers:

  1. CEBAM moedigt zorgverstrekkers aan en helpt hen om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine. Hiervoor worden ​methodologische cursussen georganiseerd. Het instituut streeft er tevens naar om het EBM-gedachtegoed bij het grote publiek bekend te maken.
  2. CEBAM is een onafhankelijke ​validator van klinische praktijkrichtlijnen en geeft methodologische ondersteuning aan Belgische richtlijnontwikkelaars.
  3. Als 'Cochrane Belgium', de Belgische tak van het Dutch Cochrane Centre​, bevordert Cebam het opstellen, onderhouden en verspreiden van Systematische Reviews.
  4. De Cebam Digital Library for Health (CDLH)​ opent voor elke zorgverlener een venster op objectieve medische en paramedische wetenschappelijke literatuur, en dit tegen een betaalbare prijs.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »