Beleidsplan

 1. Het EBM-gedachtegoed in België verspreiden door middel van:
  • het geven van cursussen, opleidingen en workshops aan artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverstrekkers.
  • het organiseren van symposia.
  • het publiceren van wetenschappelijke artikelen over EBM in Belgische algemene en specialistische tijdschriften.
  • het doorgeven van EBM-kennis via de website en het creëren van een netwerk van geïnteressseerden via de sociale media.
  • het inschakelen en ondersteunen van zorgverstrekkers die EBM reeds binnen hun vakgebied toepassen en hun werk kenbaar maken aan een groter publiek.
  • het oprichten van een wetenschappelijke adviesraad om een zo breed mogelijk forum te creëren en een ondersteunend netwerk te vormen op alle niveaus van de gezondheidszorg.
  • het actief meewerken met de relevante beleidsinstanties en beroepsorganisaties om het beleidsmatig en praktisch gebruik van EBM aan te moedigen.
 2. CEBAM is door de federale overheid erkend voor het valideren van praktijkrichtlijnen. In die context organiseert CEBAM cursussen over de evidence-based methodologie van richtlijnontwikkeling.
 3. CEBAM vertegenwoordigt de internationale Cochrane Collaboration als zusterorganisatie van het Nederlandse Cochrane Centre. Het doel is om de Cochrane-activiteiten in België te stimuleren via:
  1. de uitbouw van een Belgisch Cochrane-netwerk door het identificeren en ondersteunen van lokale contactpersonen in de medische faculteiten en hogescholen.
  2. het aanbieden van workshops (minstens één per jaar) voor het maken van een Systematic Review-protocol, het schrijven van een review en het gebruik van Cochrane Review Manager software.
  3. het contact in stand houden met reviewers die reeds een workshop hebben gevolgd.
  4. het aanmoedigen van de actieve participatie aan Cochrane reviews, hetzij voor de novo reviews, hetzij door aan te sluiten bij reviews die in opstartfase zijn.
  5. het verstrekken van accurate en toegankelijke informatie over Cochrane-activiteiten.
  6. het stimuleren van de publicatie van samenvattingen van Cochrane reviews in Belgische medische tijdschriften.
  7. het stimuleren van subsidiegevers om systematische reviews te subsidiëren en ondersteunen van reviewers bij het aanvragen van subsidies.
 4. CEBAM huisvest tevens de vzw CEBAM Digital Library for Health (CDLH) die een uitgebreide waaier van medische literatuur elektronisch ter beschikking stelt. Ondermeer biedt de online bibliotheek een volledige toegang tot de zogenaamde 'Big Five': The Lancet, Annals of Internal Medicine, The New England Journal of Medicine, The British Medical Journal en The Journal of the American Medical Association.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »