Voor Patiënten

Evidence-based gezondheidszorg verwijst naar een geneeskundige zorg die rekening houdt met (1) het best beschikbare wetenschappelijk onderzoek, (2) de ervaring van de zorgverlener en (3) de waarden van de patiënt.

Elke patiënt of (zorgend) familielid is een 'consument' met een eigen ervaring m.b.t. een specifieke medische aandoening. Onder 'consument' verstaan we de zorggebruiker, patiënt, cliënt, burger of leek.

Een van de opdrachten van CEBAM is het EBM-gedachtegoed dichter bij de 'consument' te brengen, met de bedoeling hem weerbaarder te maken ten overstaan van alle wetenschappelijke informatie die hem via allerhande kanalen bereikt. Het is duidelijk dat wanneer je vandaag een krant of tijdschrift openslaat, je bedolven wordt onder onderzoeksresultaten die niet per se allemaal hetzelfde zeggen. Vandaag is een bepaalde smeermargarine niet goed voor de gezondheid, morgen is ze levensreddend. Zijn alle onderzoeksgegevens wel betrouwbaar? Hoe weet je als 'consument' waar de waarheid ligt?

CEBAM wil de consument hierin graag emanciperen. Wat wij willen is de consument wegwijs maken in het doolhof van de wetenschappelijke berichtgeving, en tips geven om een onderscheid te maken tussen wat deugt en niet deugt.

De 'consument' is ook een belangrijke medespeler in het ontwikkelen van evidence-based instrumenten, zoals praktijkrichtlijnen voor artsen. Bedenk maar eens een richtlijn die het gebruik van een bepaalde behandeling vooropstelt, die voor patiënten evenwel niet haalbaar is. Wat de patiënt hierover denkt, wordt vaak niet in rekening gebracht. Patiënten moeten in overleg met hun arts zelf weloverwogen keuzes kunnen maken. Wij pleiten dus al langer om de 'consument' actief te betrekken bij het maken van dergelijke documenten.

Ten slotte moeten we toegeven dat de wetenschappelijke informatie die verspreid wordt vaak onbegrijpbaar is voor leken, en dikwijls op een tendentieuze manier wordt geïnterpreteerd en voorgeschoteld. Op die manier ben je als 'consument' erg kwetsbaar en beïnvloedbaar. En dit speelt in de kaarten van grote bedrijven met commerciële belangen.

CEBAM wil een forum creëren waar de patiënt als volwaardige partner een plaats krijgt binnen het wetenschappelijk evidence-based gebeuren. Waarom als patiënt niet actief deelnemen aan de ontwikkeling van evidence-based instrumenten (richtlijnen, systematische besprekingen van onderzoek,…), aan de hertaling van bestaande onderzoeksgegevens op maat van 'leken'. Met en voor patiënten, zo willen we CEBAM groot maken.

Momenteel zet CEBAM haar eerste stappen in het bereiken van patiënten en burgers in het algemeen. Een concreet aanbod hebben we nog niet. In de toekomst denken we aan het geven van opleidingsmodules op maat van patiënten, het aantrekken en voorbereiden van patiënten voor deelname aan richtlijnontwikkeling en een webforum met kritische beoordeling van krantenknipsels.

Mocht je als patiënt nu reeds interesse hebben in onze activiteiten, dan vind je op deze website al heel wat informatie. Heb je zin om CEBAM nog beter te leren kennen, laat het ons gerust weten: info@cebam.be.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »