Patientenfolders

Op het internet vindt u als patiënt een 'boom' van informatie. Soms is de oorsprong of auteur moeilijk te achterhalen, of betreft het informatie die gesponsord is door de farmacie of andere 'belanghebbenden'. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat het onbetrouwbare informatie is, maar je moet er met een kritisch oog naar kijken.

Een deel van de beschikbare info op het internet wordt aangereikt door artsen in het kader van medische richtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijke informatie, voor hun specifieke discipline. Vaak worden er informatieve folders bij ontwikkeld, waarvan de inhoud nauw aanleunt bij wat zorgverleners moeten weten. Twijfel je of de informatie die je gevonden hebt correct is, kies dan voor deze folders. Zij bieden je een wetenschappelijke garantie.

Deze sites met patiënteninformatie zijn gelinkt aan richtlijnen voor artsen:

In de rubriek 'Patiëntenrichtlijnen' worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.
 • Nederlandstalige folders vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  Informatie voor de patiënt, corresponderend met de aanbevelingen van de Standaarden.
 • Franstalige folders vanuit Canadian Health Network
  Canadese patiëntenfolders (ook in het Engels beschikbaar)
 • Engelstalige folders vanuit Cochrane Consumer Network
  Als ervaringsdeskundigen werken patiënten mee aan de activiteiten van de Cochrane Collaboration. Deze site bevat op dit ogenblik meer dan 400 samenvattingen van de systematische reviews. Deze bieden de mogelijkheid tot overleg tussen patiënten en clinici bij het nemen van therapeutische beslissingen. Er zijn links voorzien naar de originele publicaties, alsook een zoekfunctie.
 • Engelstalige folders vanuit UK NLH Patient Leaflets
  Alle UK patient leaflets worden hier verzameld. Zeer EBM-gefundeerd.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »