Audit & Feedback

Audit en feedbackmechanismen voorzien zorgverleners van een analyse (audit) die betrekking heeft op hoe zij momenteel presteren in de behandeling van hun patiënten ten opzichte van een bepaalde benchmark. Deze prestaties worden uitgedrukt in de vorm van kwaliteitsindicatoren en kunnen onder andere gevisualiseerd worden via dashboarding (feedback). De benchmark kan een vooraf bepaalde standaard betreffen, of een vergelijking met collega-zorgverleners op verschillende geografische niveaus (nationaal, regionaal, etc.), of beide.

Cebam ondersteunt hoofdzakelijk in de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor Audit & Feedback projecten. Daarnaast worden er ook samenwerkingen opgezet om Audit & Feedback mogelijk te maken voor de verschillende groepen van zorgverleners benoemd in het Evikey-netwerk.