Bijkomende focusgroep long-COVID-19

14/08/2023
Blog Image

In kader van het zorgtraject long-COVID zullen in augustus verschillende focusgroepen plaatsvinden met de betrokken zorgverleners. Het uiteindelijke doel is om beleidsadviezen te formuleren over de barrières en de facilitators bij de implementatie van een multidisciplinair zorgtraject voor long-COVID-19 patiënten. We organiseren een bijkomende focusgroep voor huisartsen die patiënten hebben aangemeld voor het zorgtraject. Deze zal doorgaan op vrijdag 1 september van 12u tot 14u (online).

Uw mening, feedback en ervaring kunnen van groot belang zijn om mogelijke barrières en facilitatoren in kaart te brengen en voorstellen te formuleren om het huidige zorgtraject long-COVID-19 alsook toekomstige zorgtrajecten verder te optimaliseren.

De focusgroep zal digitaal doorgaan, accreditatie zal aangevraagd worden en uw deelname wordt financieel vergoed met €65.

Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen, gelieve dan contact op te nemen met Kristina Denissen ten laatste tegen 28/08 (kristina.denissen@cebam.be). Vermeld hierbij de provincie waarin u werkzaam bent, uw leeftijd, geslacht en het type van praktijk (solo-, groeps- of wijkgezondheidscentrum). Op basis van het aantal geïnteresseerde deelnemers zullen we een selectie maken.