Nieuwe overheidsopdracht rond palliatieve sedatie

03/08/2023
Blog Image

Evikey is op zoek naar kandidaten voor de ontwikkeling van een richtlijn en een implementatieplan met betrekking tot de indicatie en het beleid inzake palliatieve sedatie.

Interesse?

Schrijf je in voor de online informatiesessie (via Teams) die zal doorgaan op dinsdag 12 september 2023 om 13u30.

Bevestig je aanwezigheid via ebp-projects@health.fgov.be. Je kan op dit adres ook terecht met vragen. Enkel de vragen die ten laatste op dinsdag 5 september 2023 zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Een verslag van de sessie zal op e-procurement gepubliceerd worden.

De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 9 oktober 2023 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Lees de opdracht en de bijbehorende documenten (link naar eprocurement)