EBP-cultuurmeting bij zorgverleners in de eerste lijn

In kader van onze opdracht binnen Evikey, het EBP-netwerk, ontwikkelden we een bevraging om zicht te krijgen op de EBP-cultuur bij de verschillende beroepsgroepen van zorgverleners in de eerste lijn, waarvoor het netwerk een EBP-aanbod heeft. Deze bevraging richt zich tot huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, tandartsen, diëtisten, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, podologen en psychologen. 

Rapporten

EBP-cultuurmeting bij burgers

Een 2de deel van onze opdracht binnen Evikey binnen het luikje EBP-cultuurmetingen, is het opvolgen van de EBP-cultuur bij burgers. Hiervoor ontwikkelden we samen met Gezondheid en Wetenschap een bevraging die ingezet kan worden bij de Belgische burger, welke om de 3 jaar wordt afgenomen.

Rapporten

Na afloop van de bevraging kan het bijhorende rapport hier teruggevonden worden.