Evaluatie

output van Evidence-Based Practice
bg-element

De cel Evaluatie van Cebam heeft als doel om de output van Evidence-Based Practice (EBP) te evalueren. Dit betekent concreet dat de effectiviteit (of doeltreffendheid) en de efficiëntie (of doelmatigheid) van het gebruik van EBP-informatie (bijv. richtlijnen, instrumenten, …) door professionele zorgverleners in kaart wordt gebracht en de impact van EBP-interventies op de gezondheidszorg op termijn wordt gemonitord en gemaximaliseerd.

De cel Evaluatie:

  • meet de mate van ‘awareness’, van gebruik en toepassing van klinische richtlijnen, meer specifiek door de ontwikkeling van indicatoren, de opvolging van gegevensverzamelingen en -analyse en de coördinatie en contextualisatie van de resultaten;
  • werkt samen met structurele partners en ad hoc partners;
  • geeft methodologische input met betrekking tot de evaluatie en de bruikbaarheid van indicatoren, reeds in het vroege proces van de ontwikkeling en de implementatie van richtlijnen;
  • organiseert regelmatig interne meetings om de evaluatieprocessen op te volgen;
  • ontwikkelt transparante en hoogkwalitatieve methodologische procedures voor de evaluatieactiviteiten en verbetert haar processen continu;
  • dissimileert deze procedures en de updates ervan.