Evaluatie

output van Evidence-Based Practice

De cel Evaluatie van Cebam heeft als doel om de output van Evidence-Based Practice (EBP) te evalueren binnen de eerste lijn. Dit betekent concreet dat de effectiviteit (of doeltreffendheid) en de efficiëntie (of doelmatigheid) van het gebruik van EBP-informatie (bijv. richtlijnen, instrumenten, …) door professionele zorgverleners in kaart wordt gebracht en de impact van EBP-interventies op de gezondheidszorg op termijn wordt gemonitord en gemaximaliseerd.

De cel evaluatie:

  • werkt samen met structurele partners en ad hoc partners om het gebruik van alle continue basistools in het EBP-plan te evalueren;
  • geeft methodologische input om de impact van de ontwikkel-, implementatie- en disseminatieprojecten die binnen de EBP-cyclus geprioriteerd werden te evalueren. Dit gebeurt in samenspraak met de uitvoerders van de verschillende projecten;
  • voert periodieke EBP-cultuurmetingen uit bij zorgverleners en bij burgers;
  • organiseert regelmatig interne meetings om de evaluatieprocessen op te volgen;
  • ontwikkelt transparante en hoogkwalitatieve methodologische procedures voor de evaluatieactiviteiten en verbetert haar processen continu;
  • ondersteunt audit en feedback projecten bij verschillende beroepsgroepen en is betrokken bij de ontwikkeling van relevante kwaliteitsindicatoren in dit kader.