Raad van bestuur

Leden raad van bestuur

Bert Aertgeerts

voorzitter
Bert Aertgeerts is huisarts en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij was één van de grondleggers van het CEBAM, waar hij jarenlang zelf directeur van is geweest. Hij leverde met de evidence-linker een belangrijke bijdrage aan het integreren van Evidence-Based bronnen in het EMD van de huisarts. Hij is ook één van de grondleggers van EBPracticeNet. Tevens was hij mee verantwoordelijk voor de geboorte van Gezondheid&Wetenschap. Als voorzitter van de CEBAM Digital Library for Health hecht hij een groot belang aan een stevige onderbouw van alle EBM bronnen. Hij stuurt ook samen met andere buitenlandse partners de integratie van EBM in een internationale context, ondermeer met de Rapid recommendations van de BMJ.

Filip Cools

Raad van Bestuur
Filip is staflid bij Cebam met specifieke expertise in systematic reviews en meta-analyses, hij is tevens staflid van Cochrane Belgium en reviewer binnen de Cochrane Neonatal Review Group. Filip is verder pediater - neonatoloog in Universitair Ziekenhuis Brussel - Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij hoofd is van de Neonatal Intensive Care Unit. Hij is betrokken bij Cochrane sinds 1998 and is (co-)auteur van verschillende Cochrane reviews binnen de Neonatal Review Group. Hij behaalde een PhD in 2009 met betrekking tot "Individual Patient Data (IPD) meta-analysis". Tot slot is hij professor aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij evidence-based medicine onderwijst op verschillende niveaus.

Gilles Henrard

secretaris
MD, PhD student. Huisarts in een multidisciplinaire eerstelijns praktijk in Luik. Al zeer vroeg betrokken bij de EBM-beweging in zijn originele en niet-autoritaire vorm. Secretaris bij Cebam, lid van de reviewgroep bij Minerva en adjuct-lesgever aan de Universiteit van Luik. Interesse in shared decision making en verschillende patiëntenorganisaties om zo de ontwikkelingen binnen deze zaken op te volgen aan de hand van de medische literatuur. Fietser in zijn vrije tijd.

Patrik Vankrunkelsven

directeur Cochrane Belgium
Patrik Vankrunkelsven is huisarts en docent huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij werd in maart 2013 directeur van Cebam. Mede onder zijn impuls diversifieerde Cebam zijn activiteiten. Naast het geven van EBM-opleidingen en richtlijnvalidatie werd ook de klemtoon gelegd op het voorlichten van alle burgers met de website GezondheidenWetenschap. Ons lidmaatschap van Cochrane werd uitgebouwd tot een volwaardig centrum Cochrane Belgium. En samen met het RIZIV werd de poot evaluatie en validatie verder uitgebouwd. Hij is zeer gelukkig om een fantastische ploeg te mogen coachen. Zij zorgen voor een positieve sfeer die iedereen vooruit drijft. Gelukkig heeft hij nog een beetje vrije tijd om een van zijn belangrijkste stokpaardjes zelf waar te maken: sporten is belangrijk voor de gezondheid. Hardlopen is voor hem de max!

Dirk Ramaekers

Raad Van Bestuur

Philippe Kolh

Raad Van Bestuur

Paul Van Royen

Raad Van Bestuur
Prof. Paul Van Royen is huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Meer dan 25 jaar geleden is hij gestart met het ontwikkelen van richtlijnen, binnen de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, nadien binnen Domus Medica – en leidde projecten rond richtlijnontwikkeling voor de Fod Volksgezondheid, RIZIV en KCE. Hij was mede-oprichter van een Vlaamse validatiegroep voor richtlijnen, wat nadien werd overgenomen door CEBAM. Momenteel is hij verantwoordelijk voor het Praktijkrichtlijnenproject voor de eerste lijn in België, als voorzitter van de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL) en binnen ebpracticenet. Hij onderwijst evidence-based medicine zowel in basis- als voortgezette opleiding. Hij is auteur van talrijke publicaties - waaronder één Cochrane review en verschillende systematische literatuurstudies. Hij doet onderzoek mbt het voorschrijven van antibiotica, medische besliskunde, medische opleiding, gezondheidszorgorganisatie en hanteren van gegevens in de gezondheidszorg.

Robert Vander Stichele

Raad Van Bestuur
Robert Vander Stichele werkt momenteel als consultant in het Europees Project UNICOM rond identificatie van geneesmiddelen, na een carrière van meer dan 40 jaar als huisarts en 16 jaar klinisch farmacoloog. Hij is stichtend bestuurslid van het Belgisch Centrum Voor Op-Evidentie-gebaseerde Geneeskunde (CEBAM). Als onderzoeker is hij actief in uiteenlopende onderzoeksdomeinen (Farmaco-epidemiologie, terminologie, hoofdluizen, levenseinde, therapietrouw, medische informatica, patiëntenvoorlichting). Zijn publicatielijst bevat 180 wetenschappelijke publicaties (opgenomen in Medline).