Over Cebam

bg-element

Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.
De werking van Cebam steunt op vijf pijlers:

  1. Cebam moedigt zorgverstrekkers aan en helpt hen om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine. Hiervoor worden methodologische cursussen georganiseerd. Het instituut streeft er tevens naar om het EBM-gedachtegoed bij het grote publiek bekend te maken.
  2. Cebam is een onafhankelijke validator van klinische praktijkrichtlijnen en geeft methodologische ondersteuning aan Belgische richtlijnontwikkelaars.
  3. Als 'Cochrane Belgium' bevordert Cebam het opstellen, onderhouden en verspreiden van Systematische Reviews.
  4. De Cebam Digital Library for Health (CDLH)​ opent voor elke zorgverlener een venster op objectieve medische en paramedische wetenschappelijke literatuur, en dit tegen een betaalbare prijs.
  5. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde Cebam de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine. In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden. In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.