Over Cebam

Directie

Patrik Vankrunkelsven

directeur
Patrik Vankrunkelsven is huisarts en docent huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij werd in maart 2013 directeur van Cebam. Mede onder zijn impuls diversifieerde Cebam zijn activiteiten. Naast het geven van EBM-opleidingen en richtlijnvalidatie werd ook de klemtoon gelegd op het voorlichten van alle burgers met de website GezondheidenWetenschap. Ons lidmaatschap van Cochrane werd uitgebouwd tot een volwaardig centrum Cochrane Belgium. En samen met het RIZIV werd de poot evaluatie en validatie verder uitgebouwd. Hij is zeer gelukkig om een fantastische ploeg te mogen coachen. Zij zorgen voor een positieve sfeer die iedereen vooruit drijft. Gelukkig heeft hij nog een beetje vrije tijd om een van zijn belangrijkste stokpaardjes zelf waar te maken: sporten is belangrijk voor de gezondheid. Hardlopen is voor hem de max!

Katrien Willemsens

administratief verantwoordelijke
Sinds 2018 ondersteunt Katrien het team van Cebam en Gezondheid en Wetenschap, waar ze haar ervaring als secretaresse kan combineren met haar interesse in de gezondheidszorg en andere maatschappelijke thema’s.

Validatie

Martine Goossens

adjunct-coördinator patiëntenrichtlijnen - wetenschappelijk medewerker
Martine Goossens behaalde haar masterdiploma Romaanse filologie in 1989. Naast haar jarenlange ervaring als vertaler en schrijver van medisch-wetenschappelijke teksten, heeft ze doorheen de jaren een solide ervaring opgebouwd op het vlak van Evidence Based Medicine en meer specifiek inzake de methodologie van de ontwikkeling van richtlijnen voor zorgverstrekkers. Voor CEBAM coördineert ze de validatieprocedures van richtlijnen en is ze actief betrokken bij het project www.gezondheidenwetenschap.be en www.infosanté.be. Daarnaast is ze ook werkzaam als redactioneel coördinator voor de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (www.ebp-guidelines.be) en is ze eindredacteur bij het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Gerlinde Lenaerts

coördinator validatie - adjunct-directeur
Gerlinde Lenaerts (PhD) volgde een masteropleiding in kinesiologie en biomedische ingenieurstechnieken en combineerde daarna beide domeinen als onderzoeker in de biomechanica. Ze deed onderzoek aan de KU Leuven en aan Semmelweis University in Budapest, waar ze ook een labo opstartte voor klinische bewegingsanalyse in het orthopedische ziekenhuis. Ze maakte later de overstap naar de biomedische industrie, waar ze ervaring opdeed als medical writer en project manager voor clinical trials. Sinds 2018 is ze verbonden aan Cebam. Gerlinde coördineert de cel validatie, ze is als methodoloog betrokken bij de validaties van richtlijnen en EBP-bronnen en geeft ook les in de Cebam-opleidingen

Trudy Bekkering

directeur Cochrane BE - wetenschappelijk medewerker
Trudy Bekkering (PhD) is opgeleid als fysiotherapeut en epidemioloog en werkt als methodologisch expert in richtlijnen en systematische reviews bij de cel Cochrane Belgium en de cel validatie. Ze geeft cursussen over EBM, systematische reviews, richtlijnontwikkeling en GRADE. Ook zet ze zich in voor het verspreiden van resultaten van Cochrane reviews. Voor de cel validatie fungeert ze als methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en certificeren van info bronnen. Tevens is ze methodologisch expert bij de Primary Care Rapid Recommendations Group via het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.

Anne-Catherine Vanhove

wetenschappelijk medewerker
Anne-Catherine Vanhove behaalde haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen in 2014. Haar ruime onderzoekservaring en brede interesseveld leidden haar naar het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) bij Rode Kruis-Vlaanderen. In een samenwerking tussen CEBaP en Cebam, kwam ze vanaf 2018 deeltijds het Cochrane Belgium team versterken als systematic review expert. In 2021 stapte ze volledig over naar Cebam. Sindsdien werkt ze er bij drie cellen: Cochrane Belgium, Validatie en Evaluatie. Ze geeft verschillende cursussen over oa EBM en systematische reviews en verspreidt resultaten van Cochrane reviews. Voor team Validatie is ze methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en EBP-bronnen en voor team Evaluatie focust ze vooral op de EBP-cultuurmetingen bij burgers en zorgverleners.

Tessy Boedt

wetenschappelijk medewerker
Tessy Boedt is opgeleid als kinesiste (met specialisatie in de bekkenbodemtherapie) en voedingswetenschapper. In 2021 behaalde ze haar doctoraat in de biomedische wetenschappen rond levensstijl en reproductieve gezondheid. Bij Cebam werkt ze als methodologisch expert richtlijnen en EBP-bronnen binnen de cel validatie en ondersteunt ze mee cursussen (o.a rond systematic reviews). Daarnaast is ze wetenschappelijk medewerker binnen de Cochrane Gynaecology and Fertility Group, ondersteunt ze mee postgraduaat opleidingen binnen de bekkenbodemtherapie en past deze expertises ook met veel enthousiasme toe in de praktijk.

Evaluatie

Carolien Strouwen

coördinator evaluatie & opleiding NL
Carolien Strouwen is opgeleid als kinesitherapeut, en behaalde in 2015 een doctoraat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Ze is deels werkzaam aan Universiteit Hasselt, waar ze betrokken is in het onderwijs aan de faculteit revalidatiewetenschappen. Gedreven door haar interesse in evidence based practice, kwam ze in 2018 bij Cebam terecht waar ze mee aan de wieg stond van de uitwerking van cel Evaluatie. Als coördinator van deze cel kan ze haar passie voor een kwalitatieve zorg optimaal vervullen. Naast de coördinatie van de lopende activiteiten, focust ze binnen team Evaluatie vooral op de opvolging van de ontwikkel- en implementatieprojecten binnen het Evikey-netwerk en op het gebruik van continue basistools om het EBP-plan te evalueren.

Liesbeth Meel

wetenschappelijk medewerker
Liesbeth Meel heeft een diploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen behaald in 2012. Ze heeft in haar vorige tewerkstellingen onder andere ervaring opgedaan in projecten rond geautomatiseerde rapportering en medewerkers begeleid in hun dataprojecten. Ze wou zich heel graag heroriënteren naar de gezondheidszorg en heeft van 2021 tem 2023 gewerkt bij het UZ Leuven. Sinds april 2023 is ze gestart bij Cebam. Hier werkt ze aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren, Audit & Feedback projecten, en binnenkort ook aan de uitbouw van een dataplatform.

Deborah Seys

wetenschappelijk medewerker
Deborah Seys heeft na het behalen van een master in Management en Beleid in de gezondheidzorg in 2011, een doctoraat behaald in de biomedische wetenschappen in 2017. Doorheen de jaren heeft ze ervaring verworven in het gebruik van indicatoren, dataverwerking en datavisualisatie. Sinds 2021 werkt ze bij Cebam, team evaluatie. Binnen het team Evaluatie focust ze vooral op het gebruik van continue basistools om het EBP-plan te evalueren en op de EBP-cultuurmetingen bij burgers en zorgverleners.

Anne-Catherine Vanhove

wetenschappelijk medewerker
Anne-Catherine Vanhove behaalde haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen in 2014. Haar ruime onderzoekservaring en brede interesseveld leidden haar naar het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) bij Rode Kruis-Vlaanderen. In een samenwerking tussen CEBaP en Cebam, kwam ze vanaf 2018 deeltijds het Cochrane Belgium team versterken als systematic review expert. In 2021 stapte ze volledig over naar Cebam. Sindsdien werkt ze er bij drie cellen: Cochrane Belgium, Validatie en Evaluatie. Ze geeft verschillende cursussen over oa EBM en systematische reviews en verspreidt resultaten van Cochrane reviews. Voor team Validatie is ze methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en EBP-bronnen en voor team Evaluatie focust ze vooral op de EBP-cultuurmetingen bij burgers en zorgverleners.

Marijke Avonts

wetenschappelijk medewerker
Marijke Avonts heeft na het behalen van haar Master in de huisartsgeneeskunde in 2008 werkervaring opgedaan als huisarts in verschillende wijkgezondheidscentra in Antwerpen, ze was medewerker van de Commissie Aanbevelingen (voorloper WOREL), praktijkassistente aan de Universiteit Antwerpen en fungeerde ook als kwaliteitscoördinator en zorgcoördinator binnen multidisciplinaire eerstelijnspraktijken. Al deze ervaring zet ze nu in voor het audit & feedback project binnen de Cel Evaluatie waar ze startte in oktober 2023. Ze zit in de laatste fase van haar doctoraatstraject in de medische wetenschappen dat ze hoopt af te ronden in 2024.

CDLH

Siegfried Geens

coordinator
Siegfried Geens, coordinator Cebam Digital Library for Health, Huisarts.

Marieke Vanneste

lesgever

Cochrane Belgium & JBI

Patrik Vankrunkelsven

directeur Cochrane Belgium
Patrik Vankrunkelsven is huisarts en docent huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij werd in maart 2013 directeur van Cebam. Mede onder zijn impuls diversifieerde Cebam zijn activiteiten. Naast het geven van EBM-opleidingen en richtlijnvalidatie werd ook de klemtoon gelegd op het voorlichten van alle burgers met de website GezondheidenWetenschap. Ons lidmaatschap van Cochrane werd uitgebouwd tot een volwaardig centrum Cochrane Belgium. En samen met het RIZIV werd de poot evaluatie en validatie verder uitgebouwd. Hij is zeer gelukkig om een fantastische ploeg te mogen coachen. Zij zorgen voor een positieve sfeer die iedereen vooruit drijft. Gelukkig heeft hij nog een beetje vrije tijd om een van zijn belangrijkste stokpaardjes zelf waar te maken: sporten is belangrijk voor de gezondheid. Hardlopen is voor hem de max!

Marleen Corremans

Directeur JBI BE
Marleen Corremans werkt als coördinator van het implementatieteam binnen ebpracticenet. Ze behaalde een doctoraat in medische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. In 2018 werd ze directeur van JBI Belgium, de Belgische tak van het internationale JBI instituut. Marleen is docent van de JBI cursussen Systematische review van kwalitatieve studies, de Evidence Implementation Workshop en de Clinical Leadership Workshop. Daarnaast begeleidt ze duurzame implementaties in de praktijk aan de hand van de JBI Evidence Implementation Training.

Trudy Bekkering

directeur Cochrane BE - wetenschappelijk medewerker
Trudy Bekkering (PhD) is opgeleid als fysiotherapeut en epidemioloog en werkt als methodologisch expert in richtlijnen en systematische reviews bij de cel Cochrane Belgium en de cel validatie. Ze geeft cursussen over EBM, systematische reviews, richtlijnontwikkeling en GRADE. Ook zet ze zich in voor het verspreiden van resultaten van Cochrane reviews. Voor de cel validatie fungeert ze als methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en certificeren van info bronnen. Tevens is ze methodologisch expert bij de Primary Care Rapid Recommendations Group via het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.

Anne-Catherine Vanhove

wetenschappelijk medewerker
Anne-Catherine Vanhove behaalde haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen in 2014. Haar ruime onderzoekservaring en brede interesseveld leidden haar naar het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) bij Rode Kruis-Vlaanderen. In een samenwerking tussen CEBaP en Cebam, kwam ze vanaf 2018 deeltijds het Cochrane Belgium team versterken als systematic review expert. In 2021 stapte ze volledig over naar Cebam. Sindsdien werkt ze er bij drie cellen: Cochrane Belgium, Validatie en Evaluatie. Ze geeft verschillende cursussen over oa EBM en systematische reviews en verspreidt resultaten van Cochrane reviews. Voor team Validatie is ze methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en EBP-bronnen en voor team Evaluatie focust ze vooral op de EBP-cultuurmetingen bij burgers en zorgverleners.

Jef Adriaenssens

medewerker
Jef Adriaenssens is een verpleegkundige met 29 jaar praktijkervaring op spoedgevallen. Hij behaalde in 2008 een Master in Nursing Science (MsN) en in 2014 een PhD in Occupational Health Psychology. Op dit ogenblik werkt hij als Health Service Research Expert bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Hier was hij onderzoeksleider voor het KCE rapport rond de ontwikkeling van een Belgische EBP Netwerk en voor de operationalisatie van dit netwerk. Hij is ook al meerdere jaren actief als staflid van de Belgian Interuniversity Center of Evidence Based Practice – BICEP en bestuurslid van het Platform Wetenschap en Praktijk

Jan Bosteels

medewerker
Dr Jan Bosteels, Editor Cochrane Gynaecology and Fertility Group, Wetenschappelijk medewerker CEBAM/Cochrane Belgium

Filip Cools

medewerker
Filip is staflid bij Cebam met specifieke expertise in systematic reviews en meta-analyses, hij is tevens staflid van Cochrane Belgium en reviewer binnen de Cochrane Neonatal Review Group. Filip is verder pediater - neonatoloog in Universitair Ziekenhuis Brussel - Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij hoofd is van de Neonatal Intensive Care Unit. Hij is betrokken bij Cochrane sinds 1998 and is (co-)auteur van verschillende Cochrane reviews binnen de Neonatal Review Group. Hij behaalde een PhD in 2009 met betrekking tot "Individual Patient Data (IPD) meta-analysis". Tot slot is hij professor aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij evidence-based medicine onderwijst op verschillende niveaus.

Opleiding

Carolien Strouwen

coördinator evaluatie & opleiding NL
Carolien Strouwen is opgeleid als kinesitherapeut, en behaalde in 2015 een doctoraat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Ze is deels werkzaam aan Universiteit Hasselt, waar ze betrokken is in het onderwijs aan de faculteit revalidatiewetenschappen. Gedreven door haar interesse in evidence based practice, kwam ze in 2018 bij Cebam terecht waar ze mee aan de wieg stond van de uitwerking van cel Evaluatie. Daarnaast neemt ze ook de coördinatie van de cel Opleidingen op zich.

Leen De Coninck

wetenschappelijk medewerker

Marieke Vanneste

lesgever

Siegfried Geens

lesgever
Siegfried Geens, coordinator Cebam Digital Library for Health, Huisarts.

Vinciane Quoidbach

lesgever
Onderzoeksmanager bij European Brain Council en wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Benjamin Fauquert

lesgever
Bibliografische onderzoekstrainer (CDLH), kritisch lezen en opstellen van richtlijnen. Huisarts in een multidisciplinaire groepspraktijk, stagebegeleider en docent aan de afdeling algemene geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.

Sam Cordyn

lesgever
Sam Cordyn is beleidsmedewerker bij het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en is daarnaast ook actief binnen de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste lijn (WOREL). Voor Cebam neemt hij lesopdrachten op en zetelt hij in validatiecommissies.

Filip Cools

lesgever
Filip is staflid bij Cebam met specifieke expertise in systematic reviews en meta-analyses, hij is tevens staflid van Cochrane Belgium en reviewer binnen de Cochrane Neonatal Review Group. Filip is verder pediater - neonatoloog in Universitair Ziekenhuis Brussel - Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij hoofd is van de Neonatal Intensive Care Unit. Hij is betrokken bij Cochrane sinds 1998 and is (co-)auteur van verschillende Cochrane reviews binnen de Neonatal Review Group. Hij behaalde een PhD in 2009 met betrekking tot "Individual Patient Data (IPD) meta-analysis". Tot slot is hij professor aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) waar hij evidence-based medicine onderwijst op verschillende niveaus.

Trudy Bekkering

directeur Cochrane BE - wetenschappelijk medewerker
Trudy Bekkering (PhD) is opgeleid als fysiotherapeut en epidemioloog en werkt als methodologisch expert in richtlijnen en systematische reviews bij de cel Cochrane Belgium en de cel validatie. Ze geeft cursussen over EBM, systematische reviews, richtlijnontwikkeling en GRADE. Ook zet ze zich in voor het verspreiden van resultaten van Cochrane reviews. Voor de cel validatie fungeert ze als methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en certificeren van info bronnen. Tevens is ze methodologisch expert bij de Primary Care Rapid Recommendations Group via het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.

Herman Van de Vijvere

medewerker

Gilles Henrard

lesgever
MD, PhD student. Huisarts in een multidisciplinaire eerstelijns praktijk in Luik. Al zeer vroeg betrokken bij de EBM-beweging in zijn originele en niet-autoritaire vorm. Secretaris bij Cebam, lid van de reviewgroep bij Minerva en adjuct-lesgever aan de Universiteit van Luik. Interesse in shared decision making en verschillende patiëntenorganisaties om zo de ontwikkelingen binnen deze zaken op te volgen aan de hand van de medische literatuur. Fietser in zijn vrije tijd.

Jef Adriaenssens

lesgever
Jef Adriaenssens is een verpleegkundige met 29 jaar praktijkervaring op spoedgevallen. Hij behaalde in 2008 een Master in Nursing Science (MsN) en in 2014 een PhD in Occupational Health Psychology. Op dit ogenblik werkt hij als Health Service Research Expert bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Hier was hij onderzoeksleider voor het KCE rapport rond de ontwikkeling van een Belgische EBP Netwerk en voor de operationalisatie van dit netwerk. Hij is ook al meerdere jaren actief als staflid van de Belgian Interuniversity Center of Evidence Based Practice – BICEP en bestuurslid van het Platform Wetenschap en Praktijk

Nancy Durieux

coördinator opleidingen FR
Nancy Durieux est titulaire d'un master en sciences psychologiques et d'un doctorat en sciences médicales. Elle travaille à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation de l'Université de Liège. Elle s’intéresse à l’enseignement et à l’implémentation de l'EBP (plus précisément, aux aspects liés aux données probantes issues de la recherche scientifique) ainsi qu’à l’élaboration de synthèses de publications scientifiques. Elle participe aux formations à l’EBP du CEBAM et aux revues systématiques du JBI Belgium. Enfin, Nancy est membre du JBI Belgium, du Comité consultatif de Evikey et du Conseil multidisciplinaire d'Ebpracticenet.

Martine Goossens

adjunct-coördinator patiëntenrichtlijnen - wetenschappelijk medewerker
Martine Goossens behaalde haar masterdiploma Romaanse filologie in 1989. Naast haar jarenlange ervaring als vertaler en schrijver van medisch-wetenschappelijke teksten, heeft ze doorheen de jaren een solide ervaring opgebouwd op het vlak van Evidence Based Medicine en meer specifiek inzake de methodologie van de ontwikkeling van richtlijnen voor zorgverstrekkers. Voor CEBAM coördineert ze de validatieprocedures van richtlijnen en is ze actief betrokken bij het project www.gezondheidenwetenschap.be en www.infosanté.be. Daarnaast is ze ook werkzaam als redactioneel coördinator voor de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (www.ebp-guidelines.be) en is ze eindredacteur bij het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Marleen Corremans

Directeur JBI BE
Marleen Corremans werkt als coördinator van het implementatieteam binnen ebpracticenet. Ze behaalde een doctoraat in medische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. In 2018 werd ze directeur van JBI Belgium, de Belgische tak van het internationale JBI instituut. Marleen is docent van de JBI cursussen Systematische review van kwalitatieve studies, de Evidence Implementation Workshop en de Clinical Leadership Workshop. Daarnaast begeleidt ze duurzame implementaties in de praktijk aan de hand van de JBI Evidence Implementation Training.

Anne-Catherine Vanhove

lesgever
Anne-Catherine Vanhove behaalde haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen in 2014. Haar ruime onderzoekservaring en brede interesseveld leidden haar naar het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) bij Rode Kruis-Vlaanderen. In een samenwerking tussen CEBaP en Cebam, kwam ze vanaf 2018 deeltijds het Cochrane Belgium team versterken als systematic review expert. In 2021 stapte ze volledig over naar Cebam. Sindsdien werkt ze er bij drie cellen: Cochrane Belgium, Validatie en Evaluatie. Ze geeft verschillende cursussen over oa EBM en systematische reviews en verspreidt resultaten van Cochrane reviews. Voor team Validatie is ze methodologisch expert bij de validatie van richtlijnen en EBP-bronnen en voor team Evaluatie focust ze vooral op de EBP-cultuurmetingen bij burgers en zorgverleners.

Nicolas Delvaux

lesgever

Emmanuel Simons

lesgever

Nadine Jacqmin

lesgever

Saphia Mokrane

lesgever

Cécile Piron

lesgever

Thibault Richard

lesgever

Marlène Karam

lesgever

Gezondheid en wetenschap

Marleen Finoulst

coördinator en hoofdredacteur Gezondheid en Wetenschap
Marleen Finoulst is gewezen huisarts en maakte in de jaren 90 een carrièreswitch naar de media. Als arts-journalist schreef en schrijft ze in tal van publicaties voor artsen en breed publiek. Ze is auteur van een tiental boeken over gezondheid. In 2013 stond ze aan de wieg van de website Gezondheid-en-Wetenschap, waarvan ze tot op heden hoofdredacteur is. Daarnaast coördineert ze het kenniscentrum borstkanker voor de vzw Pink Ribbon, is ze medewerker van Knack, columnist van EOS en Het Belang van Limburg en auteur van de rubriek ‘Uit de pers gelicht’ in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. In 2014 won ze de SKEPP-prijs ‘de Zesde Vijs’ voor haar kritische berichtgeving over gezondheid.

Jasmine Lemmens

eindredacteur
Jasmine studeerde taal- en letterkunde en geschiedenis. Als eindredacteur zorgt ze ervoor dat de teksten op Gezondheid en Wetenschap geschreven zijn in een toegankelijke taal. Daarnaast spoort ze de laatste taalfoutjes op en publiceert de teksten op de website. Jasmine redigeert de factchecks en patiëntenrichtlijnen. Ze volgt ook mee het patiëntenpanel op.

Lien Moris

eindredacteur
Lien heeft meer dan tien jaar ervaring met de redactie en eindredactie van teksten voor uiteenlopende doelgroepen en kanalen. Die expertise zet ze met plezier in bij Gezondheid en Wetenschap. Haar focus ligt op de patiëntenrichtlijnen, die ze redigeert tot heldere en makkelijk scanbare teksten. Samen met Jasmine coördineert ze ook het patiëntenpanel.

Iona Vermet

coördinator patiëntenrichtlijnen
Iona koos ervoor arts te worden omdat ze houdt van mensen en wetenschap. Een opleiding tot sportarts en arbeidsarts zorgt ervoor dat ze altijd een preventiebril op zak heeft. Ze hielp reeds van bij de start van Gezondheid en Wetenschap mee bij de creatie van de patiëntenrichtlijnen. Als vast teamlid sinds januari 2022, zorgt ze ervoor dat de patiëntenrichtlijnen inhoudelijk up-to-date zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Iona werkt daarnaast ook als redacteur bij Ebpnet.be : een evidence based referentieplatform voor zorgverleners in de eerste lijn.

Nina Van Den Broecke

wetenschappelijk redacteur
Nina is voedingsdeskundige. Meer dan 15 jaar verzorgde ze vakken in de opleiding Voedings- en Dieetkunde. Daarnaast schrijft ze wetenschappelijke artikels en geeft ze lezingen. Ook geeft ze advies bij concrete voedingsvraagstukken. Voedingswetenschap op een aantrekkelijke en bruikbare manier vertalen is Nina’s passie. Ze schrijft ook voedingsgerelateerde adviezen voor onze patiëntenrichtlijnen.

Julie Van Goethem

wetenschappelijk redacteur
Julie Van Goethem is huisarts en tropenarts in en rond Antwerpen. Na het afronden van haar opleiding in 2021 (KU Leuven), ontwikkelde ze een sterke interesse voor wetenschap met het oog op preventie en volksgezondheid. Als huisarts vindt ze het belangrijk om mensen begrijpelijk te informeren om zo de zelfredzaamheid van niet-medisch geschoolden te stimuleren. Julie factcheckt gezondheidsnieuws in de media en leest patiëntenrichtlijnen voor Gezondheid en Wetenschap kritisch na.

Elien Cornelis

wetenschappelijk redacteur
Elien Cornelis is in september 2020 afgestudeerd als huisarts en heeft in verschillende praktijken gewerkt. Vanaf 2022 heeft zij haar focus verlegd naar wetenschap. Ze is ervan overtuigd dat preventie en zelfzorg essentieel zijn voor een goede gezondheid. Elien leest patiëntenrichtlijnen voor Gezondheid en Wetenschap zorgvuldig na om ervoor te zorgen dat de informatie correct en toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast is ze werkzaam bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), waar zij bijdraagt aan de ontwikkeling van methodieken en richtlijnen op het gebied van suïcidepreventie.

Martine Goossens

adjunct-coördinator patiëntenrichtlijnen - wetenschappelijk medewerker
Martine Goossens behaalde haar masterdiploma Romaanse filologie in 1989. Naast haar jarenlange ervaring als vertaler en schrijver van medisch-wetenschappelijke teksten, heeft ze doorheen de jaren een solide ervaring opgebouwd op het vlak van Evidence Based Medicine en meer specifiek inzake de methodologie van de ontwikkeling van richtlijnen voor zorgverstrekkers. Voor CEBAM coördineert ze de validatieprocedures van richtlijnen en is ze actief betrokken bij het project www.gezondheidenwetenschap.be en www.infosanté.be. Daarnaast is ze ook werkzaam als redactioneel coördinator voor de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (www.ebp-guidelines.be) en is ze eindredacteur bij het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Sofie De Smet

medewerker
Huisarts en werkzaam bij CEBAM als auteur voor de richtlijnen binnen eerste lijn en de preventieve sector.

Martin Lagrain

moderator patiëntenpanel
Martin Lagrain studeerde geneeskunde in Leuven en tropische geneeskunde in Antwerpen. Hij werkte 4 jaar in Afrika. Nadien ging hij aan de slag als huisarts in Lommel, met speciale aandacht voor de thuiszorg en de invloed van zware metalen op de gezondheid. Voor Gezondheid en Wetenschap heeft hij patiëntenrichtlijnen hertaald en gereviewd, en is hij moderator van dit patiëntenpanel.

Fran Bambust

communicatieverantwoordelijke
Fran had al enkele jaren ervaring als content-ontwikkelaar bij radio, televisie, communicatie- en imagineeringbureaus toen ze ervoor koos om het team van Cebam en Gezondheid en Wetenschap te ondersteunen. De combinatie van communicatie, wetenschap en sociale relevantie spreken haar er enorm aan.

Promotie

Marieke Vanneste

promotieverantwoordelijke
promotor CDLH, Cebam, Gezondheid en Wetenschap en ebpracticenet.