Opleidingen op maat

Heeft jouw beroepsgroep nood aan een opfrissing op vlak van EBP? Dan vind je hier goed nieuws: CEBAM biedt opleidingen op maat van jouw beroepsgroep.

Met deze opleidingen geven we zorgverstrekkers inzicht in Evidence-Based Practice (EBP) en stimuleren we het gebruik ervan. Door EBP toe te passen verbetert immers de kwaliteit van de klinische praktijk.

Zowel basis als verdiepend

Cebam verzorgt zowel basis- als verdiepende opleidingsmodules. De opleidingen op maat worden inhoudelijk uitgewerkt in overleg met de aanvrager. We passen ook de praktijkvoorbeelden aan de doelgroep aan. Ons aanbod gaat van korte sensibilisatiesessies tot driedaagse opleidingen op maat van jullie behoefte.

Voorbeeld dagopleiding

De EBP-methodologie wordt uitgelegd en toegepast op specifieke casussen kenmerkend voor je beroepsgroep. Via blended learning combineren we kennisoverdracht met hands-on verwerking en bezorgen we online informatie die achteraf nog kan worden geraadpleegd. Zo gaat de deelnemer 's avonds niet alleen naar huis met methodologische kennis omtrent EBP, maar heeft die ook een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op een aantal problematieken binnen het werkveld. 

Als de deelnemer dat wenst kan die ter opfrissing bepaalde delen van de cursus later nog eens doornemen. Wil de deelnemer zich nadien verder verdiepen, dan kan die zich inschrijven voor een van de verdiepende opleidingen, zoals een driedaagse opleiding richtlijnontwikkeling of een opleiding systematic review. Deze verdiepende opleidingen organiseren we voor een interprofessioneel team. We werken hiervoor samen met andere organisaties uit het Belgische EBP-netwerk.

Alle deelnemers ontvangen een Cebam-certificaat als bewijs van deelname.