Patiënteninformatie: Gezondheid en Wetenschap

Betrouwbare medische informatie op mensenmaat.

Naar schatting verwerft 75% van de mensen kennis over gezondheid via de media. Naast nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen, via allerhande kanalen. Mensen weten bijgevolg vaak niet meer wat ze nog moeten geloven.

Omdat er nood is aan betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelde Cebam de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap. Met dit initiatief wil Cebam het EBP-gedachtegoed dichter bij de burger brengen, en hem wegwijs maken in het doolhof van gezondheidsnieuws en wetenschappelijke berichtgeving.

  • In de rubriek Gezondheid in de media wordt mediageniek gezondheidsnieuws kritisch tegen het licht gehouden.
  • In de rubriek Patiëntenrichtlijnen worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten in lekentaal.
  • In de rubriek Eerste hulp worden praktische, wetenschappelijk gefundeerde eerstehulptips aangeboden, in samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen.

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Overheid en neemt geen advertenties op.