Werkwijze

Beroepsverenigingen en producenten van informatie kunnen Cebam contacteren om richtlijnen en andere informatie te laten beoordelen. We evalueren specifiek point-of-care informatie, d.i. informatie gebruikt tijdens het contact met de patiënt die gebaseerd is op het best mogelijke wetenschappelijke bewijs. De informatie wordt eerst geëvalueerd op ontvankelijkheid volgens 8 criteria (figuur). Daarna wordt de informatie geclassificeerd volgens 1 van de 6 niveaus uit de piramide van Haynes (bekijk video of klik hier voor meer info) of als patiënteninformatie of als 'best practice guidance'. Daarna wordt de overeenkomstige procedure toegepast.

De aanvrager ontvangt steeds een rapport van de beoordeling. In geval van majeure opmerkingen moeten de gevraagde wijzigingen worden doorgevoerd om het kwaliteitslabel te verkrijgen en kan vervolgens een herevaluatie gebeuren.