Werkwijze

Beroepsverenigingen en producenten van informatie kunnen Cebam contacteren om richtlijnen en EBP-bronnen te laten beoordelen. We evalueren specifiek point-of-care informatie, d.i. informatie gebruikt tijdens het contact met de patiënt die gebaseerd is op het best mogelijke wetenschappelijke bewijs. Eerst wordt de informatie geclassificeerd als richtlijn of EBP-bron met of zonder aanbevelingen. Daarna wordt de informatie geëvalueerd op ontvankelijkheid, om vervolgens de overeenkomstige procedure toe te passen (figuur).

De aanvrager ontvangt steeds een rapport van de beoordeling. In geval van majeure opmerkingen moeten de gevraagde wijzigingen worden doorgevoerd om het kwaliteitslabel te verkrijgen en kan vervolgens een herevaluatie gebeuren.

Zie ook: Duiding bij de verschillende brontypes