Dementie en cognitieve therapie: een overzicht van Nederlandstalige Cochrane samenvattingen

22/05/2024
Blog Image

Wat zijn de voordelen van cognitieve revalidatie, cognitieve gedragstherapieën en cognitieve stimulatie voor mensen met een lichte tot matige dementie? Dat werd in een aantal Cochrane reviews nagekeken en de samenvattingen van die reviews zijn nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Sinds begin 2013 werken Cochrane België en Cochrane Nederland samen om samenvattingen van Cochrane reviews in een begrijpelijke taal te voorzien. Cochrane reviews worden beschouwd als erg betrouwbare bronnen voor zorgverleners en patiënten die een beslissing willen nemen over hun gezondheid of een behandeling. Uiteraard zijn er heel wat systematic reviews over dementie te vinden en ook daarvan zijn voortaan drie begrijpelijke, Nederlandstalige samenvattingen te vinden.

Het effect van cognitieve revalidatie

Deze review bespreekt zes relevante onderzoeken. Het ging om 1702 deelnemers met lichte tot matige dementie, die tussen de 8 en 14 sessies kregen met een professionele begeleider voor cognitieve revalidatie.

De belangrijkste bevindingen zijn dat mensen die cognitieve revalidatie kregen beter werden in het uitvoeren van hun gekozen taken of activiteiten in vergelijking met mensen die alleen hun gebruikelijke behandeling kregen. Deze verbetering werd opgemerkt door de mensen met dementie en hun zorgpartners. De verbetering was meteen na de cognitieve revalidatie zichtbaar en was 3 tot 12 maanden later nog merkbaar.

Lees de Nederlandstalige samenvatting hier: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013388.pub2/full/nl

Het effect van cognitieve gedragstherapie

De tweede review bespreekt psychologische behandelingen gebaseerd op cognitieve gedragstherapie voor het aanpakken van depressie en angst bij personen met dementie of milde cognitieve stoornissen.

Hier werden kleine positieve effecten gevonden op depressie, levenskwaliteit en dagelijkse activiteiten van de onderzochte personen. Er is echter niet voldoende bewijs wat het effect op angstproblemen betreft. Algemeen vindt deze review ook dat er meer bewijs nodig is om te kunnen uitmaken welke psychologische behandeling het best geschikt is voor welke personen.

Lees de Nederlandstalige samenvatting hier: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009125.pub3/full/nl

Het effect van cognitieve stimulatie (hersentraining)

Een derde review bundelde studies die nagingen of het cognitieve functioneren van personen met dementie kon worden verbeterd via cognitieve stimulatie.

Zo vond de review kleine voordelen in de cognitie – het vermogen om te denken en onthouden - bij personen met milde tot matige dementie. Daarnaast bleek cognitieve stimulatie ook voordelen op te leveren als een verbeterd welzijn, stemming en dagelijkse vaardigheden. Die voordelen waren echter klein en de resultaten schommelden erg van studie tot studie, vooral wat welzijn en cognitie betrof. De meeste studies onderzochten bovendien cognitieve stimulatie in groepsverband. Verder onderzoek zou de effecten van individuele cognitieve stimulatie moeten onderzoeken, nagaan hoe vaak zo’n groepssessie moet plaatsvinden voor het beste effect en identificeren wie meeste baat heeft bij cognitieve stimulatie.

Lees de Nederlandstalige samenvatting hier: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005562.pub3/full/nl#CD005562-abs-0002

Nog meer Nederlandstalige samenvattingen?

Zoekt u nog meer Nederlandstalige samenvattingen van Cochrane reviews? Via deze link (Search | Cochrane Library) vindt u een overzicht van alle Cochrane literatuuroverzichten waarvoor momenteel een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar is. Klik op een onderwerp dat u interesseert, scroll naar beneden en klik bij de Plain Language Summary de optie Nederlands aan. Veel leesplezier!