Nieuwe overheidsopdracht rond ondervoeding oudere personen

03/10/2023
Blog Image

Evikey is op zoek naar kandidaten voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire richtlijn met betrekking tot de aanpak van ondervoeding bij oudere personen, met een implementatieplan en indicatoren voor de toepassing van deze richtlijn in de eerste lijn.

Interesse?

Schrijf je in voor de online informatiesessie (via Teams) die zal doorgaan op dinsdag 10 oktober 2023 om 10uur.

Bevestig je aanwezigheid via ebp-projects@health.fgov.be. Je kan op dit adres ook terecht met vragen. Enkel de vragen die ten laatste op dinsdag 3 oktober 2023 om 12 uur zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Een verslag van de sessie zal op e-procurement gepubliceerd worden.

Deadline indiening offerte: maandag 6 november 2023 om 10 uur.

Lees de opdracht en de bijbehorende documenten (link naar eprocurement)

Primaire betrokkenberoepsgroepen: huisartsen, CRA’s, geriaters, diëtisten, mondhygiënisten, verpleegkundigen en zorgkundigen.

Overige betrokken beroepsgroepen: tandartsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, gerontologen, psychologen, logopedisten en apothekers (kan uitgebreid worden naar andere relevante beroepsgroepen).