Toelichting procedure

Welke procedure wordt gevolgd bij validatie?

Richtlijnvalidatie

De procedure voor richtlijnvalidatie wordt gebruikt voor alle evidence-based klinische praktijkrichtlijnen en aanbevelingen ontwikkeld door Belgische producenten. Het proces beoordeelt een richtlijn en het methodologisch ontwikkelingsproces op kwaliteit en transparantie aan de hand van de internationaal gevalideerde criteria volgens AGREE II (AGREE Next Steps Consortium 2009).

Klik hier voor meer info over validaties.

Infobron-certificatie

De procedure voor infobron-certificatie wordt gebruikt voor bronnen zoals kritische reviews, websites, audiovisuele informatie, meetinstrumenten, patiënteninformatie en ‘best practice guidance [1]’. De informatiebronnen worden ingedeeld volgens de 6S piramide van Haynes. Het gebruikte instrument voor certificatie kan aldus verschillen naargelang van het niveau van de bron in de piramide van Haynes. Het proces beoordeelt wetenschappelijke informatiebronnen en het bijhorend evidence-based methodologisch proces op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierbij wordt de objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid van de informatiebron nagegaan.

[1] Best practice guidance: advies geformuleerd op basis van praktijkkennis van experten waarvoor geen wetenschappelijke evidentie voorhanden is. Het advies heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Klik hier voor meer info over certificatie.

Accreditatie van een producent

De procedure voor accreditatie wordt gebruikt:

  • om richtlijnen ontwikkeld door een onafhankelijke buitenlandse richtlijnontwikkelaar te accrediteren voor gebruik in België;
  • wanneer een onafhankelijke producent een grote hoeveelheid informatie ter beschikking stelt die zeer frequent wordt aangevuld en geüpdatet, waardoor het onmogelijk wordt om voorgaande procedures systematisch toe te passen.

Het proces beoordeelt de evidence-based methodologie en de transparantie van het methodologisch ontwikkelingsproces en de toepassing ervan op de ontwikkeling van de producten (richtlijnen of andere infobronnen), ook op basis van vooraf bepaalde criteria.

Vragen bij deze procedure?