Toelichting procedure

Welke procedure wordt gevolgd bij validatie?

Contactpersoon validatie van richtlijnen en accreditatie van buitenlandse richtlijnproducenten:
Martine Goossens (martine.goossens@cebam.be)

Contactpersoon certificatie van EBP-bronnen en accreditatie van producenten van EBP-bronnen:
Gerlinde Lenaerts (gerlinde.lenaerts@cebam.be)

Richtlijnvalidatie

De procedure voor richtlijnvalidatie wordt gebruikt voor alle evidence-based klinische praktijkrichtlijnen en aanbevelingen ontwikkeld door Belgische producenten. Het proces beoordeelt een richtlijn en het methodologisch ontwikkelingsproces op kwaliteit en transparantie aan de hand van de internationaal gevalideerde criteria volgens AGREE II (AGREE Next Steps Consortium 2009).

  • Klik hier voor meer informatie i.v.m. de standaard validatieprocedure.

Een (partiële) richtlijnherziening kan in aanmerking komen voor een vereenvoudigde validatieprocedure

  • Klik hier voor meer informatie i.v.m. de vereenvoudigde validatieprocedure.

Richtlijnontwikkelaars kunnen een tweefasige validatieprocedure aanvragen. Dat gebeurt aan het begin van een richtlijntraject.

  • Klik hier voor meer informatie i.v.m. tweefasige validatieprocedure.

Certificatie van EBP-bronnen

Contactpersoon: Gerlinde Lenaerts (gerlinde.lenaerts@cebam.be)

De procedure voor certificatie van EBP-bronnen wordt gebruikt voor o.a samenvattingen of kritische besprekingen van topics, tools die dienen als beslishulp, zorgtrajecten en meetinstrumenten. Het certificatieproces beoordeelt EBP-bronnen en het bijbehorend evidence-based methodologisch proces op basis van een set criteria waarmee de objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid van de EBP-bron wordt nagegaan. Deze set certificatiecriteria werd door Cebam ontwikkeld, gevalideerd door een internationaal expertpanel en gepubliceerd onder de naam ‘CAPOCI-tool’ (CAPOCI staat voor Critical Appraisal of Point of Care Information). Wanneer een EBP-bron aanbevelingen bevat, zijn er bijkomende criteria van toepassing.

De volledige procedure voor certificatie van EBP-bronnen, de nota met de beschrijving van de vereisten voor het formuleren van aanbevelingen in EBP-bronnen, een stappenplan dat beschrijft hoe je een goede EBP-bron ontwikkelt en relevante publicaties zijn te downloaden via onderstaande links.

  • Klik hier voor de procedure certificatie van EBP-bronnen.
  • Klik hier voor de Cebam nota ‘Gebruik van aanbevelingen in EBP-bronnen’.
  • Klik hier voor het stappenplan voor het ontwikkelen van een goede EBP-bron.

Tools to Assess the Trustworthiness of Evidence-Based Point-of-Care Information for Health Care Professionals: Systematic Review. (Lenaerts G et al., J Med Internet Res 22(1), 2020). https://www.jmir.org/2020/1/e15415/

The CAPOCI-tool: development of a tool to assess the trustworthiness of evidence-based point-of-care information for health care professionals (Lenaerts G et al., J Med Internet Res (in press 2021). doi:10.2196/27174). http://dx.doi.org/10.2196/27174

Accreditatie van een producent

De procedure voor accreditatie wordt gebruikt:

  • om richtlijnen ontwikkeld door een onafhankelijke buitenlandse richtlijnontwikkelaar te accrediteren voor gebruik in België;
  • wanneer een onafhankelijke producent van een EBP-bron een grote hoeveelheid informatie ter beschikking stelt die zeer frequent wordt aangevuld en geüpdatet, waardoor het onmogelijk wordt om voorgaande procedures systematisch toe te passen.

Het proces beoordeelt op basis van vooraf bepaalde criteria de evidence-based methodologie en de transparantie van het methodologisch ontwikkelingsproces en de toepassing ervan op de ontwikkeling van de producten (buitenlandse richtlijnen of andere Belgische of buitenlandse EBP-bronnen).

  • Klik hier voor de accreditatieprocedure voor producenten van EBP-bronnen. 

Vragen bij deze procedure?