EBM met toelichting

Hier lijsten we enkele toonaangevende organisaties en hun websites op die resultaten van belangrijke studies duiden in een voor de praktijk relevant kader.

Tweetalige sites (Nederlandstalig en Franstalig)

Folia
Auteur: BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie), België
Omschrijving: Samenvattingen van en commentaren op artikelen die recent verschenen in internationale kwaliteitstijdschriften. Objectieve en onafhankelijke informatie over farmacotherapie.
Toegang: Gratis

Minerva
Auteur: Minerva, ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding), België
Omschrijving: Gestructureerde overzichten van studies of reviews, met duiding van de resultaten in een klinisch perspectief.
Toegang: Gratis

Nederlandstalige sites

Geneesmiddelenbulletin
Auteur: Stichting Geneesmiddelenbulletin, Nederland
Omschrijving: Becommentarieerde samenvattingen van klinische studies. Objectieve en onafhankelijke informatie over farmacotherapie.
Toegang: Gratis

Engelstalige sites

ACP Journal Club
Auteur: American College of Physicians-American Society of Internal Medicine, USA
Omschrijving: Selectie van studies en reviews over onderwerpen die de onmiddellijke aandacht verdienen van clinici die op de hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in de geneeskunde. Overzichten worden vooral vanuit klinisch relevant perspectief becommentarieerd door experten in het betreffende domein.
Toegang: Gratis toegang tot overzichten en commentaren. Toegang tot de integrale tekst via CEBAM Digital Library for Health.

EBM Journal
Auteur: BMJ Publishing Group en American College of Physicians-American Society of Internal Medicine
Omschrijving: Gestructureerde overzichten en EBM-conclusies, gebaseerd op een selectie van klinisch relevant en betrouwbaar onderzoek. Omvat verschillende domeinen: huisartsgeneeskunde, chirurgie, gynaecologie, zwangerschap, pediatrie, psychiatrie... Overzichten worden vooral vanuit klinisch relevant perspectief becommentarieerd door experts in het betreffende domein.
Toegang: Gratis toegang via Cebam Digital Library for Health

DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness)
Auteur: National Health Service Centre for Reviews and Dissemination (CDR), University of York, UK
Omschrijving: DARE is een van de databanken die opgenomen is in de Cochrane Library. DARE bevat gestructureerde overzichten van systematische reviews en meta-analyses of enkel literatuurverwijzingen, met een kritische beoordeling door experten van het 'National Health Service Centre for Reviews and Dissemination'.
Toegang: Gratis toegang tot volledige overzichten via Cebam Digital library for Health

Therapeutics letter
Auteur: Therapeutics Letter, University of British Columbia
Omschrijving: Overzichtsartikelen, gebaseerd op literatuuronderzoek met duidelijke farmacotherapeutische aanbevelingen. Objectieve en onafhankelijke informatie.
Toegang: Gratis

Australian Prescriber
Auteur: Australian Prescriber Editorial Committee, Australië
Omschrijving: Objectieve, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie over therapeutische interventies.
Toegang: Gratis

NHS EED (NHS Economic Evaluation Database)
Auteur: National Health Service Centre for Reviews and Dissemination (CDR), University of York, UK
Omschrijving: Economische evaluaties van geneeskundige interventies op vlak van cost-benefit en kosten-effectiviteit.
Toegang: Gratis

HTA (Health Technology Assessment Database)
Auteur: National Health Service Centre for Reviews and Dissemination (CDR), University of York, UK
Omschrijving: Overzichten van technologische evaluaties voor verschillende domeinen in de gezondheidszorg.
Toegang: Gratis

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »