Structuur

schema cebam  

Directieraad

 • Prof. Dr. Bert Aertgeerts, VOORZITTER
 • Prof. Dr. Patrik Vankrunkelsven, DIRECTEUR
 • Prof. Dr. Filip Cools
 • Dr. Xavier de Béthune
 • Prof. Dr. Philippe Kolh
 • Prof. Dr. André Peeters
 • Prof. Dr. Dirk Ramaekers
 • Dr. Hans Van Brabandt
 • Prof. Dr. Robert Vanderstichele
 • Prof. Dr. Paul Van Royen

Stafleden

 • Dhr. Jef Adriaenssens
 • Mevr. Trudy Bekkering
 • Dr. Jan Bosteels
 • Mr. Sam Cordyn
 • Mevr. Leen De Coninck
 • Dr. Baudouin Denis
 • Mme. Nancy Durieux
 • Dr. Benjamin Fauquert
 • Mevr. Marleen Finoulst
 • Dr. Siegfried Geens
 • Dhr. Bart Geurden
 • Mevr. Martine Goossens
 • Mme. Nadine Jacqmin
 • Mme. Marlène Karam
 • Mme. Cécile Piron
 • Mme. Vinciane Quoidbach
 • Dhr. Emmanuel Simons
 • Dr. Hans Van Brabandt
 • Mevr. Marieke Vanneste

Secretariaat

 • Mevr. Elizabeth Bosselaers

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is samengesteld uit academici en practici die begaan zijn met EBM en met de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land. Zij vervullen een ondersteunende rol. Ze worden gerecruteerd uit alle geledingen van de Belgische gezondheidszorg. Er zetelen mensen uit wetenschappelijke verenigingen van medische en paramedische disciplines, uit de belangrijkste wetenschappelijke instellingen, uit de administratie (relevante ministeries, RIZIV, Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie, EBMPracticeNet, enz.) en uit de industrie. Daarnaast maken een afgevaardigde van het Dutch en het French Cochrane Centre en van de financierende overheden deel uit van de groep.

De wetenschappelijke adviesraad vergadert halfjaarlijks. Zij bespreekt en bepaalt het algemeen beleid van CEBAM en geeft feedback aan het dagelijkse bestuur. Binnen de raad groeien initiatieven, worden deskundigheden en expertiseterreinen geïdentificeerd waarop een beroep gedaan kan worden en worden kandidaat-onderzoekers en kandidaat-projecten voorgesteld.

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »